نمونه گزارش کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان و نقشه برداری حق کسب و پیشه


حق کسب و پیشه

ریاست محترم شعبه دادگاه حقوقی ...........
سلام علیکم؛

با احترام، در اجرای قرار کارشناسی پرونده کلاسه ........... موضوع دادخواست خانم ... به طرفیت آقای ... ، با موضوع خواسته تخلیه یک باب مغازه واقع در نشانی: ......به استحضار می‌رساند که اینجانب پس از حضور در جلسه اجرای قرار در محل آن شعبه محترم و مطالعه پرونده، و آگاهی از متن خواسته قضایی، به محل مورد نظر عزیمت نموده، و پس از انجام بررسی‌های محلی لازم نظریه خود را در چهارچوب خواسته آن دادگاه محترم تقدیم می‌نمایم:

- خواسته دادگاه: با عزیمت به محل و ملاحظه ملک و ملاحظه محتویات پرونده، ملک را از نزدیک مورد مطالعه قرار داده، با در نظر گرفتن جمیع جهات موثر در قضیه از جمله مساحت مورد اجاره و تأسیساتی که برای استفاده از آن تعبیه شده، و همچنین نوع شغلی که مستأجر به آن اشتغال داشته است، و موقعیت محلی عرصه آن و بالاخره میزان وجهی که مستأجر در ابتدای رابطه استیجاری پرداخته و میزان اجاره بهایی که در حال حاضر می‌پردازد، میزان حق کسب و پیشه و تجارت مورد اجاره دعوای حاضر را به دادگاه اعلام نماید.

- نظریه کارشناسی: با عنایت به بازدید صورت گرفته از محل مورد نظر که عبارت از یک دهانه مغازه "تجاری شده ضمن پرداخت جرایم ماده 100 شهرداری توسط مستأجر در سال‌های 1376 و 1377" به مساحت زیربنای مفید در حدود 3/18 مترمربع، همراه با امتیاز برق و گاز می‌باشد، که هم اکنون لوازم و ابزار جوشکاری و کاربیت کاری در آن مشاهده می‌شود. با توجه به موقعیت محلی این ملک و ارزش روز آن، و نیز مبلغ اجاره بهای تعیین شده در زمان عقد اجاره در سال 1353 "معادل 130 تومان"، و قدمت اجاره "معادل حدود 36 سال"، و اجاره بهای پرداختی مستأجر در حال حاضر "معادل 1500 تومان"، و ارزش واقعی و متناسب اجاره بهای این ملک در حال حاضر "حدود 100.000 تومان"، جمع جبری تمامی اجاره بهای پرداختی مستأجر در طول 36 سال "در حدود 352.000 تومان"، در مجموع بررسی‌ها میزان حق کسب و پیشه متناسب آن را حداکثر برابر 36.000.000 ريال معادل سه میلیون و ششصد هزار تومان برآورد و اعلام می‌نمایم.


امضا – کارشناس رسمی دادگستری
 

منوی اصلی