نمونه گزارش کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان و نقشه برداری ادعای خسارت در اثر عملیات شرکت‌های دولتی


ادعای خسارت در اثر عملیات شرکت‌های دولتی

جناب آقای مهندس ......
مدیریت محترم ................ استان...

سلام علیکم؛

با احترام، بازگشت به نامه شماره ......../ش تاریخ 18/7/1389 موضوع برآورد خسارت وارد شده به یک دستگاه منزل مسکونی واقع در نشانی: استان... – ...................... متعلق به خانم ...............، به استحضار می‌رساند که اینجانب در معیت نماینده محترم آن اداره جناب آقای .......... به مورد نظر مراجعه نموده، که پس از بازدید و بررسی‌های لازم مشاهده گردید که ملک مورد نظر شامل دو طبقه ساختمان با مصالح بنایی و سقف تیر و چوب می‌باشد، که ترک خوردگی عمقی در دیوار سمت کوچه – چهارچوب درب ورودی – راه پله طبقات – بدنه و جرز دیوارهای داخلی – موزاییک فرش همکف و کف طبقه اول – کف پنجره وجود دارد. در بررسی صورت گرفته مشخص گردید برخی از این ترک‌ها از قبل موجود بوده، ولی در اثر نشت فاضلاب به زیر دیوار و کف ساختمان دامنه و عمق آن‌ها توسعه یافته، که آثار آن در هر دو طبقه پدیدار شده است. بنابراین در مجموع بررسی‌ها و با لحاظ نمودن کیفیت و عمر اعیانی مورد نظر و با توجه به محدوده گسترش این ترک‌ها در هر دو طبقه که نیازمند مرمت و بازسازی می‌باشد، میزان خسارت وارد شده در حدود 40.000.000 ریال معادل چهار میلیون تومان برآورد و تعیین می‌گردد.

امضا – کارشناس رسمی دادگستری
 

منوی اصلی