نام و نام خانوادگی و شماره پروانه و استان حوزه قضایی شهر حوزه قضایی آدرس مؤسسه و دفتر گروه کارشناسان رسمی دادگستری رشته کارشناسی زبان آلمانی

این لیست فقط جهت اطلاع رسانی در این سایت منتشر شده است لطفاً فقط در رابطه با
توانمندی‌های گروه کارشناسان رسمی دادگستری
این دفتر تماس حاصل فرمایید
برای آشنایی با خدمات این دفتر لینک را کلیک فرمایید
اسامی و مشخصات کارشناس رسمی دادگستری
آتش نشانی و آتش سوزی
یازده گروه کارشناسان رسمی دادگستری

 

 

لیست صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری رشته کارشناسی زبان آلمانی

صلاحیت: رتبه 3 - اظهار نظر در مورد تطبیق و برابری و مغایرت‌های مطالب مندرج در بروشورها، تبلیغات، معرفی نامه‌ها، قراردادها و هر نوع سند و مطلبی که معمولاً به دو زبان فارسی و آلمانی تهیه می‌شود - اظهار نظر در مورد تفاوت برداشت از اصطلاحات و کلمات ترجمه شده در متن هر نوع سند و یا مطلبی که از فارسی به آلمانی و یا از آلمانی به فارسی ترجمه شده است - اظهار نظر در مورد صحت ترجمه شفاهی مطالب از فارسی به آلمانی و از آلمانی به فارسی از طریق حضور در مجلس مذاکره یا محاکم و غیره
صلاحیت: رتبه 1 - اظهار نظر در مورد صحت و سقم مدارک ترجمه شده رسمی و غیررسمی از زبان فارسی به آلمانی و از آلمانی به فارسی ارایه شده به اشخاص حقیقی و حقوقی - اظهار نظر در مورد تطبیق و برابری و مغایرت‌های مطالب مندرج در بروشورها، تبلیغات، معرفی نامه‌ها، قراردادها و هر نوع سند و مطلبی که معمولاً به دو زبان فارسی و آلمانی تهیه می‌شود - اظهار نظر در مورد تفاوت برداشت از اصطلاحات و کلمات ترجمه شده در متن هر نوع سند و یا مطلبی که از فارسی به آلمانی و یا از آلمانی به فارسی ترجمه شده است - اظهارنظر در مورد صحت و سقم ادعاهای مطروحه از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد مواد مندرج در اسناد، کتب، مقالات، قراردادها، رسانه‌ها، برنامه‌های درسی، استاندارها، وب سایت‌ها، تجارت الکترونیک و غیره که از آلمانی به فارسی و بالعکس ترجمه و ارایه شده است. - اظهار نظر در مورد صحت ترجمه شفاهی مطالب از فارسی به آلمانی و از آلمانی به فارسی از طریق حضور در مجلس مذاکره یا محاکم و غیره - اظهار نظر نسبت به هر مورد دیگری که به زبان آلمانی ارایه شده و به تشخیص مراجع قضایی ارجاع می‌شود
صلاحیت: رتبه 2 - اظهار نظر در مورد صحت و سقم مدارک ترجمه شده رسمی و غیررسمی از زبان فارسی به آلمانی و از آلمانی به فارسی ارایه شده به اشخاص حقیقی و حقوقی - اظهار نظر در مورد تطبیق و برابری و مغایرت‌های مطالب مندرج در بروشورها، تبلیغات، معرفی نامه‌ها، قراردادها و هر نوع سند و مطلبی که معمولاً به دو زبان فارسی و آلمانی تهیه می‌شود - اظهار نظر در مورد تفاوت برداشت از اصطلاحات و کلمات ترجمه شده در متن هر نوع سند و یا مطلبی که از فارسی به آلمانی و یا از آلمانی به فارسی ترجمه شده است - اظهار نظر در مورد صحت ترجمه شفاهی مطالب از فارسی به آلمانی و از آلمانی به فارسی از طریق حضور در مجلس مذاکره یا محاکم و غیره - اظهار نظر نسبت به هر مورد دیگری که به زبان آلمانی ارایه شده و به تشخیص مراجع قضایی ارجاع می‌شود
صلاحیت: - اظهار نظر در مورد صحت و سقم مدارک ترجمه شده رسمی و غیررسمی از زبان فارسی به آلمانی و از آلمانی به فارسی ارایه شده به اشخاص حقیقی و حقوقی - اظهار نظر در مورد تطبیق و برابری و مغایرت‌های مطالب مندرج در بروشورها، تبلیغات، معرفی نامه‌ها، قراردادها و هر نوع سند و مطلبی که معمولاً به دو زبان فارسی و آلمانی تهیه می‌شود - اظهار نظر در مورد تفاوت برداشت از اصطلاحات و کلمات ترجمه شده در متن هر نوع سند و یا مطلبی که از فارسی به آلمانی و یا از آلمانی به فارسی ترجمه شده است - اظهارنظر در مورد صحت و سقم ادعاهای مطروحه از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد مواد مندرج در اسناد، کتب، مقالات، قراردادها، رسانه‌ها، برنامه‌های درسی، استاندارها، وب سایت‌ها، تجارت الکترونیک و غیره که از آلمانی به فارسی و بالعکس ترجمه و ارایه شده است. - اظهار نظر در مورد صحت ترجمه شفاهی مطالب از فارسی به آلمانی و از آلمانی به فارسی از طریق حضور در مجلس مذاکره یا محاکم و غیره - اظهار نظر نسبت به هر مورد دیگری که به زبان آلمانی ارایه شده و به تشخیص مراجع قضایی ارجاع می‌شود ترجمه از فارسی به آلمانی و از آلمانی به فارسی هر نوع سند و مطلب به درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی همراه با اظهارنظر در مورد برابری ترجمه آن‌ها با اصل مدارک و مطالب ارایه شده
صلاحیت: ترجمه از فارسی به آلمانی و از آلمانی به فارسی هر نوع سند و مطلب به درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی همراه یا اظهار نظر در مورد برابری ترجمه آن‌ها با اصل مدارک و مطالب ارایه شده اظهار نظر در مورد صحت و سقم مدارک ترجمه شده رسمی و غیر رسمی از زبان فارسی به آلمانی و از آلمانی به فارسی ارایه شده به اشخاص حقیقی و حقوقی اظهار نظر در مورد تطبیق و برابری و مغایرت‌های مطالب مندرج در بروشورها، تبلیغات، معرفی نامه‌ها، قراردادها، و هر نوع سند و مطلبی که از فارسی به آلمانی و از آلمانی به فارسی ترجمه شده است اظهار نظر در مورد صحت و سقم ادعاهای مطروحه از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد مواد مندرج در اسناد، کتب، مقالات، قراردادها، رسانه‌ها، برنامه‌های درسی، استانداردها، وب سایت‌ها، تجارت الکترونیک، غیره از آلمانی به فارسی و بالعکس ترجمه و ارایه شده است اظهار نظر در مورد صحت ترجمه شفاهی مطالب از فارسی به آلمانی و از آلمانی به فارسی از طریق حضور در مجلس مذاکره یا محاکم و غیره اظهار نظر نسبت به هر مورد دیگری که به زبان آلمانی ارایه شده و به تشخیص مراجع قضایی ارجاع می‌شود
 


مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری
و
کانون کارشناسان رسمی دادگستری
و
شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری ایران و کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان
آذربایجان شرقی آذربایجان غربی اردبیل اصفهان البرز ایلام بوشهر تهران چهارمحال بختیاری خراسان جنوبی خراسان رضوی خراسان شمالی خوزستان زنجان سمنان سیستان و بلوچستان فارس قزوین قم کردستان کرمان کرمانشاه کهگیلویه و بویراحمد مرکزی گلستان گیلان لرستان مازندران هرمزگان همدان یزد
 

منوی اصلی