گروه‌های کارشناسی رسمی دادگستری

ارزیابی اموال منقول و نفقه

رشته کارشناسی اشیاء عتیقه و احجار کریمه و موزه‌ای

رشته کارشناسی ساعت و جواهرات

رشته کارشناسی لوازم خانگی و اداری

رشته کارشناسی نفقه

اقتصادی و دارایی

رشته کارشناسی امور بانکی

رشته کارشناسی امور مالیاتی

رشته کارشناسی بورس و اوراق بها دار

رشته کارشناسی ثبت شرکت‌ها و علائم تجاری و اختراعات

رشته کارشناسی امور اقتصادی و بازرگانی

رشته کارشناسی حسابداری و حسابرسی

ایمنی و حوادث

رشته کارشناسی مواد محترقه و منفجره و ناریه

رشته کارشناسی اسلحه شناسی و مهمات

رشته کارشناسی آتش نشانی و آتش سوزی

رشته کارشناسی حوادث ناشی از کار

رشته کارشناسی امور بیمه

پزشکی

رشته کارشناسی امور پزشکی و پیراپزشکی و دندان پزشکی

رشته کارشناسی داروسازی و سم شناسی

رشته کارشناسی علوم آزمایشگاهی

رشته کارشناسی گیاه پزشکی

رشته کارشناسی مواد غذایی و مسمومیت‌های ناشی از آن

حمل و نقل و ترابری

رشته کارشناسی امور حمل و نقل و ترابری

رشته کارشناسی وسائط نقلیه دریایی و غواصی

رشته کارشناسی وسائط نقلیه موتوری زمینی و تصادفات

رشته کارشناسی وسائط نقلیه هوایی

راه و ساختمان

رشته کارشناسی تأسیسات ساختمانی

رشته کارشناسی راه و ساختمان

رشته کارشناسی شهرسازی

رشته کارشناسی عمران

رشته کارشناسی معماری داخلی و تزئینات

رشته کارشناسی معماری و شهرسازی

رشته کارشناسی نقشه برداری

رشته کارشناسی امور ثبتی

رشته کارشناسی برنامه ریزی شهری

صنایع

رشته کارشناسی الکتروشیمی و پتروشیمی و فرآورده‌های شیمیایی

رشته کارشناسی امور معادن

رشته کارشناسی انرژی هسته‌ای

رشته کارشناسی برق الکترونیک و مخابرات

رشته کارشناسی برق ماشین و تأسیسات کارخانجات

رشته کارشناسی تجهیزات پزشکی

رشته کارشناسی چاپ و چاپخانه

رشته کارشناسی صنایع چوب

رشته کارشناسی صنایع دستی

رشته کارشناسی فرش

رشته کارشناسی فلزات

رشته کارشناسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

رشته کارشناسی گاز و گاز رسانی

رشته کارشناسی نساجی و رنگرزی

رشته کارشناسی هوافضا

رشته کارشناسی ایران گردی و جهانگردی

فرهنگی و هنری و ورزشی

رشته کارشناسی امور ورزشی

رشته کارشناسی باستان شناسی و حفظ آثار باستانی

رشته کارشناسی تمبر

رشته کارشناسی تئاتر و سینما و هنرهای نمایشی

رشته کارشناسی طبع و نشر

رشته کارشناسی فیلم سازی عکاسی امور سینمایی

رشته کارشناسی کتاب و کتاب شناسی

رشته کارشناسی موسیقی

کشاورزی و منابع طبیعی

رشته کارشناسی امور آب

رشته کارشناسی باغبانی

رشته کارشناسی جنگل داری و منابع طبیعی

رشته کارشناسی جنگل و مرتع

رشته کارشناسی حفاظت محیط زیست

رشته کارشناسی دام پروری و دامپزشکی

رشته کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات

رشته کارشناسی شیلات

رشته کارشناسی کشاورزی و منابع طبیعی

رشته کارشناسی محصولات دامی

مدیریت و خدمات عمومی و اداری

رشته کارشناسی امنیت عمومی

رشته کارشناسی امور اداری و استخدامی

رشته کارشناسی امور آموزشی

رشته کارشناسی امور تعاونی‌ها

رشته کارشناسی امور خبرنگاری و روزنامه نگاری

رشته کارشناسی امور گمرکی

رشته کارشناسی آمار

رشته کارشناسی بررسی اسناد و مدارک

رشته کارشناسی تشخیص اصالت خط و امضا و اثر انگشت

رشته کارشناسی جرایم رایانه‌ای

رشته کارشناسی روابط کار و کارگری

رشته کارشناسی زبان انگلیسی

رشته کارشناسی زبان آلمانی

رشته کارشناسی زبان عربی

رشته کارشناسی زبان فرانسه

رشته کارشناسی کار و کارگری و حوادث ناشی از کار

 

منوی اصلی