جداول امتیاز برای مهاجرت کانادا

افرادی که می توانند برای مهاجرت کانادا اقدام کنند به چند دسته تقسیم می شوند.
الف) گارگران ماهر و حرفه ای ها
این دسته از افراد برحسب تحصیلات، تجربه کاری، معلومات زبان انگلیسی یا فرانسه بعنوان مقیم دائم کانادا انتخاب می شوند.

تحصیلات

25 امتیاز

مهارت در زبان انگلیسی یا فرانسه

24 امتیاز

تجربه کاری

21 امتیاز

سن

10 امتیاز

درخواست کار از کانادا

10 امتیاز

قابلیت سازگاری

10 امتیاز

 
حداقل نمره جهت پذیرش 67 می باشد.
ایالت کبک برای انتخاب از معیارهای خود استفاده می کنند. که این معیارها عبارتند از :
مدرک رسمی که نشان می دهد دولت کبک شما را پذیرفته است.
برای سیتی زن شیپ و مهاجرت درخواست جداگانه لازم است.
معاینه پزشکی
عدم سوء سابقه
پول کافی.
هزینه زندگی هر نفر در کانادا برای  مدت سه ماه 2748 دلار کانادا می باشد.
یک خانواده با دو فرزند بالای هجده سال ویا دو فرزند زیر هجده سال باید حداقل 4872 دلار برای سه ماه داشته باشند.
به متقاضیانی که در سیستم انتخابی کبک انتخاب شوند گواهی مخصوص اعطا می شود.
متخصصین برای واجد شرایط شدن در این روش باید با توجه به جدول زیر امتیاز کافی را کسب نمایند. یک متقاضی مجرد باید حداقل 55 امتیاز و یک متقاضی متاهل باید حداقل 63 امتیاز بدست آورد

آموزش

حداکثر 28 امتیاز

سابقه کار

حداکثر 8 امتیاز

سن

حداکثر 16 امتیاز

مهارت زبانی

حداکثر 22 امتیاز

داشتن خانواده در کبک

حداکثر 3 امتیاز

سکونت در کبک

حداکثر 5 امتیاز

ویژگی های همسر

حداکثر 16 امتیاز

درخواست کار معتبر

حداکثر 10 امتیاز

فرزند

حداکثر 8 امتیاز

خودکفایی مالی

یک امتیاز

سازگاری

حداکثر 6 امتیاز

 
ب) سرمایه گذاران،کارآفرینان وافرادی که می خواهند برای خود در کانادا کار کنند
این دسته از افراد به تجربه کاری و مبلغ 400000 دلار کانادا پول نیاز دارند و به سه دسته تقسیم می شوند
سرمایه گذاران
در موارد زیر از این گروه امتحان بعمل می آید
تحصیلات
تجربه کاری
زبان انگلیسی یا فرانسه
قابلیت سازگاری
-کار آفرینان
در موارد زیر از آنها امتحان بعمل می آید و باید حداقل نمره 35 را از 100 کسب کنند
تجربه کاری (دو سال)
مبلغ سیصدهزار دلار کانادا.
-افرادی که می خواهند برای خود کار کنند
تجربه لازم در رابطه با مدیریت مزرعه واینکه قصد داشته باشند مزرعه ای را در کانادا خریداری و مدیریت کند.
بعد از اینکه در خواست خود را مطرح کردید مراحل زیر اجرا می شود
مراحل ارزیابی درخواست
پروسه زمانی
آزمایشات پزشکی
چک کردن عدم سوء سابقه
تصمیمی که در درخواست خود ذکر کرده اید
تغییر آدرس
تایید اینکه مقیم دائمی هستید
سرمایه گذاری کردن
ج) حمایت از خانواده خود
اگر تبعه کانادا هستید یا مقیم دائم این کشور هستید افراد زیر را می توانید حمایت کنید:
همسر
افرادی که یک سال در ارتباط مستمر با شما هستند(دارای جنسیت یکسان یا متفاوت)
افرادی که بطور مداوم به مدت یک سال با شما زندگی نکردند(بدلیل مشکلات شرعی ازدواج صورت نگرفته) ولی باید ثابت شود که اینطور بوده است.
فرزند یا فرزند خوانده شما
پدربزرگ و مادربزرگ شما
در صورتیکه مقیم دائم کانادا شوید می توانید آنجا زندگی کنید ، درس بخوانید و کار کنید.
برای اسپانسر شدن باید دارای هجده سال یا بیشتر باشید.
کسانی را که اسپانسر آنها هستید باید به مدت سه سال از تاریخی که مقیم آنجا می شوند حمایت کنید.
حمایت مالی را برای فرزند خود به مدت 10 سال داشته باشید یا اینکه این حمایت تا وقتی صورت گیرد که فرزند شما 25 ساله شود.(هر موردی که زودتر صورت گرفت)
وقتیکه وارد کانادا می شوید بعنوان مقیم دائم باید نیازهای ضروری خود و خانواده خود را فراهم کنید.
در صورتیکه بستگان شما به کانادا می آیند بعنوان مقیم دائم شما مسئول حمایت مالی آنها هستید و باید مطمئن شوید بستگان شما نیاز به مساعدت مالی از طرف دولت کانادا ندارند.

 

منوی اصلی