ویزای کار انگلستان

با توجه به قوانین مهاجرتی کشور انگلستان،بیشتر کمپانی های این کشور فقط در صورتی به متخصصین و دانش آموختگان پیشنهاد شغلی ارائه می دهند که ایشان مجوز ورود و حق کار را در این کشور دارا باشند،در صورتی که بیشتر متقاضیان،هنوز ورود به کشور انگلستان را دریافت نکرده اند؛بنابراین با شرایط موجود شانس دریافت ویزای کار کشور انگلستان فقط برای افرادی موجود است که در مراکز عالی و دانشگاه های انگلستان تحصیل کرده اند و اجازه ی کار در این کشور را دارا باشند فلذا گرفتن ویزای کاری انگلستان منوط به اتمام دوره ای تحصیلی در این کشور می باشد.

 

5) Tier 5 ویزای موقت کاری جهت کار در انگلستان

مربوط به متقاضیان کار انگلستان به صورت موقت و طی یک دوره کوتاه می باشد.

طول مدت ویزا:

طول مدت ویزا برای ویزاهای مختلف متفاوت میباشد.معمولا در ویزاهای تحصیلی طول مدت تحصیلی 5 یا 6 ماه بیشتر از طول مدت تحصیل میباشد.

در ویزای سرمایه گذاری نیز طول مدت ویزا سه سال و چهار ماه میباشد.

در ویزاهای کاری نیز بستگی به مدت قرارداد شخص با شرکت مربوطه متفاوت است و ازیک سال تا چند سال متفاوت میباشد .

منوی اصلی