منوی اصلی

ارزیابی املاک و تعیین قیمت اموال، امور ثبتی و نقشه برداری
مقالات
دسته بندی مطالب

ویزای بازنشسته سرمایه گذار استرالیا

ویزای بازنشستگی به بازنشستگان اجازه می دهد تا قسمتی از سالهای بازنشستگی خود را در استرالیا بگذرانند.

شرایط ویزای بازنشسته سرمایه گذار:
حداقل 55 سال سن
حمایت توسط یک ایالت یا منطقه در استرالیا
در حال حاضر هیچ وابسته ای جز همسر نداشته باشید.
اموال شخصی قانونی و قابل دسترس حداقل به ارزش500 هزار دلاراسترالیا .