ویزای ازدواج استرالیا

متقاضیان مهاجرت از طریق ویزای شریک زندگی باید توسط همسر یا نامزد یا شریک زندگی خود که در استرالیا زندگی می کند ضمانت شود. ضامن می بایست مقیم دائم، شهروند استرالیا یا شهروند قانونی نیوزلند بوده و حداقل 18 سال سن داشته باشد. ارزیابی تخصصی و زبان انگلیسی برای این ویزا همانند ویزای  تخصص استرالیا وجود ندارد.
مدارک لازم برای این ویزا شامل این است که با شریک زندگی خود رابطه مستمر داشته و با یکدیگر زندگی کنید، و یا بطور دائم از یکدیگر جدا نشده یا دور ازهم زندگی نکنید.
 

منوی اصلی