ویزای استخدام

هر سال مالی (1 اکتبر -- 30 سپتامبر) ، در حدود 140،000 اشتغال مبتنی بر ویزای مهاجرت به متقاضیان واجد شرایط بر اساس مفاد قانون مهاجرت آمریکا در دسترس  قرار داده شده است. ویزای مهاجرت استخدام بر اساس طبقه بندی های اولویت به پنج  دسته تقسیم شده است.
دادخواست :
اقدام برای ویزای مهاجرت به آمریکا تحت برخی از مقوله های اشتغال که در زیر معرفی شده است ، کارفرمای متقاضی یا نماینده باید ابتدا بدست آوردن تاییدیه گواهینامه از وزارت کار الزامی است.
بعد از دریافت گواهینامه در صورت لزوم ، کارفرما دادخواست مهاجر برای کارگران بیگانه ، فرم
 I-140را دردفترخدمات تابعیت و مهاجرت آمریکا(USCIS)  برای گروه بندی مناسب اولویت اشتغال که در زیر آماده است تکمیل می کند.
 
اولویت اول و استخدام(E1) : کارگران اولویت
کارگران اولویت 28.6 درصد از حد مجاز سالانه ویزای کار مبتنی بر مهاجرت را به خود اختصاص می دهد.
قدم اول برای این گروه تکمیل کردن فرم I-140را دردفترخدمات تابعیت و مهاجرت ایالات متحده (USCIS)است ، شایان ذکر است که داشتن تاییدیه گواهینامه از وزارت کار برای این گروه الزامی نیست.
۱) افراد دارای توانایی فوق العاده ای در علوم ، هنر ، آموزش ، کسب و کار
متقاضیان در این گروه باید مستندات ملی یا بین المللی برای به رسمیت شناخته شدن در زمینه تخصص خود را ارایه دهند. چنین متقاضیانی لازم نیست که قبل از ورود کار خاصی را ارائه دهد ، حال بعد از ورود به آمریکا برای ادامه کار در زمینه هایی که در آنها توانایی و قدرت فوق العاده ای دارند اقدام نمایند.متقاضیان این گروه باید درخواست مهاجرت کارگر بیگانه را که فرم I-129Fمی باشد در دفتر USCISتکمیل نماید.
۲) استادان برجسته و پژوهشگران با حداقل سه سال تجربه در تدریس و یا تحقیق ، که به  صورت بین المللی  به رسمیت شناخته شده باشد. متقاضیان این  نوع مهاجرت به امریکا  باید برای کارهایی از قبیل تدریس وآموزش و یا موقعیت تحقیقی در یک دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی وارد آمریکا شوند.
کارفرما باید کار پیشنهاد شده را معرفی کند و پرونده دادخواست مهاجر بیگانه برای کارگران ، فرم I-140، را در دفتر  USCISتکمیل نماید.
اولویت دوم و استخدام(E2) : دارای مدارک تحصیلی حرفه ای پیشرفته و افراد دارای توانایی استثنایی.
اولویت دوم متقاضی به طور کلی باید یک گواهی کار مصوب وزارت کار داشته باشد. پیشنهاد کار مورد نیاز است و کارفرما ایالات متحده باید دادخواست مهاجر بیگانه برای کارگران ، فرم 140I-,را تکمیل نمایند.

دو زیر گروه از این گروه وجود دارد :
۱) افراد دارای مدارک فراتر از درجه لیسانس یا مهندس و یا دارای مدرک لیسانس یا مهندس و حداقل پنج سال تجربه در حرفه مترقی.
۲) افراد با توانایی استثنایی در علوم ، هنر ، یا کسب و کار. توانایی استثنایی به معنی داشتن یک مدرک از تجربه و تخصص قابل توجه  معمولا در علوم ، هنر ، یا کسب و کار.
اولویت استخدام پنجم(E5) : سرمایه گذاران مهاجر
اولویت پنجم متقاضی باید دادخواست مهاجرت بیگانه کارآفرین ، فرمI-526، را در دفتر USCISتکمیل نماید. صدور گواهینامه کار برای سرمایه گذاران مهاجربه آمریکا مورد نیاز نیست. برای واجد شرایط شدن به عنوان یک سرمایه گذار مهاجر ، یک شهروند خارجی باید در ایالات متحده 500.000 $ تا $ 1،000،000  بسته به نرخ بیکاری در منطقه جغرافیایی ، حداقل 10 فرصت تمام وقت شغل جدید برای شهروندان آمریکایی در شرکت های تجاری در ایالات متحده ایجاد کند.
در مصاحبه ویزا ، کلیه متقاضیان باید اسناد خاص شخصی مانند گذرنامه ، شناسنامه ، گواهی پلیس ، و دیگر اسناد ارسال مدنی همراه داشته باشند. علاوه بر این ، تکمیل فرم های معاینه پزشکی خود را که باید در دسترس باشد را به افسر کنسولی مصاحبه گر ارایه شود.

منوی اصلی