شارژ یا هزینه نگهداری و روش‌های محاسبه و تعیین
روش قانونی و روش قراردادی


سؤال:

«می‌خواستم بدونم از لحاظ قانونی پرداخت هزینه آب و گاز که در آپارتمان کنتور مشترک دارد به چه صورت می‌باشد؟ آیا واحدی باید حساب شود یا به تعداد نفرات هر واحد؟ با تشکر»

پاسخ:

همان طور که در کتاب‌های مربوط به قوانین آپارتمان به آن اشاره شده است، برای تعیین شارژ دو راه وجود دارد:

1- راه قانونی

2- راه قراردادی


روش قانونی

ماده 4 قانون تملک می‌گوید: حقوق و تعداد و همچنین سهم هر یک از مالکین قسمت‌های اختصاصی از مخارج قسمت‌های مشترک مناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمت‌های اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینه‌هایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیربنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد.

همچنین برابر تبصره 3 همان ماده «چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالکن یا تراس مجموعه به گونه‌ای باشد که تنها از یک یا چند واحد مسکونی، امکان دسترسی به آن باشد، هزینه حفظ و نگهداری آن قسمت به عهده استفاده‌کننده یا استفاده‌کنندگان است».

مفاد ماده فوق سهم هر یک از مالکان آپارتمان‌ها از مخارج قسمت‌های مشترک ساختمان را به سه نوع تقسیم می‌کنند:

الف – هزینه‌های نسبی

ب – هزینه‌های ثابت

ج – هزینه‌های اختصاصی

ادامه این مطلب را در صفحه مربوط به روش قانونی می‌توانید به همراه مثال مطالعه بفرمایید.

روش قراردادی

برای اینکه قانون گذار، مالکین آپارتمان‌ها را جهت تعیین سهم آن‌ها از هزینه‌های مشترک صرفاً به طریقه‌ی قانونی محدود و محصور نکند ذیل ماده‌ی 4 قانون تملک آپارتمان‌ها پس از بیان چگونگی تقسیم و تعیین سهم هر یک از مالکین آپارتمان‌ها، مقرر داشته: « ... و یا اینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش بینی کرده باشند». همین امر به صورت دیگر در صدر ماده‌ی 23 آیین‌نامه اجرایی تکرار شده است: «شرکا ساختمان موظفند در پرداخت هزینه‌های مستمر و هزینه‌هایی که برای حفظ و نگهداری قسمت‌های مشترک بنا صرف می‌شود طبق مقررات زیر مشارکت نمایند: در صورتی که مالکین ترتیب دیگری برای پرداخت هزینه‌های مشترک پیش بینی نکرده باشند... ».

دقت کنید؛ مفهوم مخالف این قسمت از ماده این است: در صورتی که مالکین ترتیب دیگری برای پرداخت هزینه‌های مشترک پیش بینی کرده باشند، نوبت به طریقه قانونی نمی‌رسد.

همان طور که ملاحظه نمودید، قانون در تقسیم شارژ دست شرکا ساختمان را باز گذاشته تا بنا بر نیازها و شرایط خود، فرمولی خاص برای تقسیم شارژ تعریف نمایند که می‌تواند معیارهایی چون متراژ، تعداد ساکنین، مدت زمان حضور در آپارتمان، تعداد میهمان‌ها و ... را در خود داشته باشد.

 

منوی اصلی