تعیین و محاسبه میزان قدرالسهم از عرصه ملک

تعیین و محاسبه میزان قدرالسهم از عرصه ملک برای هر اعیانی آپارتمانی در پروژه های مشارکت در ساخت توسط کارشناس رسمی دادگستری

با توجه به حساسیت و گستردگی موضوع و مهم بودن این بخش و اینکه نبود منبع مکتوب و مستندی در این رابطه، جهت جلوگیری از ایجاد هر گونه اختلاف در سیر مراحل اجرای قراردادهای مشارکت در ساخت توصیه می‌شود حتما به متخصصین امر (کارشناسان رسمی دادگستری) مراجعه نمایید و در این مورد به خصوص و موضوع تهیه محتوی قرارداد به هیچ وجه از مشاوره سنتی دلالان امر مسکن استفاده ننمایید.
استفاده از گزارش کارشناس رسمی دادگستری در نهایت منجر به کاهش چشمگیر اختلافات ناشی از این موضوع خواهد گردید.
بدانید که دادگاه‌ها پر از پرونده‌هایی است که مالکین با سهل انگاری در همین موضوعات قید شده در بخش مشارکت در ساخت هم تمام یا بخش عمده‌ای از سرمایه خود را از دست می‌دهند و هم مدت‌ها در راهروهای دادگاه‌ها به دنبال حقوق خود به طرفین قرارداد ، قضات و وکلا مراجعه می‌نمایند و در نهایت با پرداخت هزینه چند برابر مادی و صرف عمر و زمان، به دلیل عدم تنظیم صحیح محتوی قراردادی در خصوص تعیین و محاسبه میزان قدرالسهم از عرصه ملک به حقوق اولیه خود هم نمی‌رسند.
حتی برای آشنایی با حقوق خود در این رابطه می‌توانید به صورت تلفنی از کارشناسان رسمی دادگستری مشاوره اخذ نمایید.
برای آن دسته از واحدهایی که قدرالسهم زمین در نظر می‌گیرند باید به این نکته اشاره کرد که هر چه تعداد واحدها کمتر باشد و میزان متراژ زمین بیشتر باشد‌، ملک از ارزش بیشتری بهره‌مند خواهد بود.
هر مورد از پروژه‌های مشارکت در ساخت هم از بعد تعیین و محاسبه میزان قدرالسهم از عرصه ملک و هم از بعد تهیه قرارداد ( به دلیل وجود شرایط خصوصی متفاوت ) منحصر به آن موضوع می‌باشند لذا استفاده از قراردادهای مشابه که امروزه در دفاتر معاملات املاک دست به دست می‌شود توصیه نمی‌گردد.
برای آشنایی بیشتر در خصوص موارد فوق‌الذکر به شما توصیه می‌کنم از مشورت همکارانم که بی هیچ هزینه‌ای شما را راهنمایی خواهند نمود استفاده نمایید.

 

منوی اصلی