آشنایی با ظرفیت های تخلف در صنعت ساختمان

امر تخلف ساختمانی در کشور ما قُبح و کراهت خود را از دست داده و به یک مؤلفه فرصت سازی و سوء استفاده تبدیل شده است به نحوی که کمتر سازنده‌ای است از این تخلف سودآور  و وسوسه کننده بتواند چشم بپوشد.
البته دلایل این نگرش ،در جامعه ساخت و ساز باید مورد روان شناسی و بررسی کارشناسانه قرار گیرد
در شهرداری و سازمان بالاسری آن ،  کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون  ماده 100 وجود دارد که یکی از مهم‌ترین وظایف این کمیسیون ، جلوگیری از بروز تخلفات ساختمانی است؛ ولی در حال حاضر تخلفات سازندگان و سرمایه گذاران صنعت ساختمان ، رسالت پول سازی را برای سازمان عریض و طویل شهرداری، شورای شهر و وزارت مسکن و شهرسازی به یدک می‌کشد.
آنچه که باید مالک یا مالکین باید بدانند آشنایی با  زمینه‌های تخلف شریک سازنده می‌باشد و از آنجا که  این مؤلفه یعنی (تخلف ساختمانی شریک سازنده)  برای مالک سود سرشاری دارد عموماً زیر سیبیلی رد می‌شود.
بهر حال با زمینه‌های تخلف ساختمانی بد نیست که آشنا شوید:
الف: انجام تخلف در کوچک سازی و یا دخل و تصرف پاسیوها
ب: با انجام تخلف جزئی در اندازه کنسول یا پیش آمادگی
ج: دخل و تصرف در فضای آسانسور
د: دخل و تصرف در فضای راه پله‌ها
ه: دخل و تصرف در فضای پیلوت
و: دخل و تصرف در فضای زیر زمین‌ها و گاهاً دخل و تصرف در حیاط
ی: انجام تخلف در کاربری‌ها(مثلاً احداث مغازه به صورت پنهانی و سپس اقدام به پرداخت جریمه تخلفات انجام گرفته می‌پردازند)
 

منوی اصلی