لایحه ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران

ماده 1 - از تاریخ 31.5.28 قبول تقاضای ثبت نسبت به اراضی بایر بلا مالک و موات اطراف شهر تهران واقع در حدود ذیل از احدی پذیرفته ‌نخواهد شد:
‌شرقاً و جنوباً از اضلاع خارجی خیابان‌های شهباز - شوش تا شعاع شش كیلومتر و شمالاً از ضلع خارجی خیابان شاه رضا تا شعاع 18 كیلومتر و غرباً از ضلع خیابان سی متری نظامی تا شعاع 36 كیلومتر.
‌ماده 2 - دولت مكلف است نسبت به اراضی فوق‌الذكر اقدام به درخواست ثبت نموده و اراضی مورد تقاضای ثبت را جزو سرمایه بانك ساختمانی قرار دهد تا بانك مزبور طبق اساس نامه خود عمل كند.
‌ماده 3 - اشخاصی كه نسبت به این قبیل اراضی ادعایی داشته باشند پس از ثبوت در محاكم در صورتی كه اراضی تاكنون به فروش رسیده یا تقسیم‌شده و یا به مؤسسات عمومی از قبیل مساجد. مدارس. مریضخانه. و خیابان و غیره تخصیص داده شده بهایی را كه بانك به عنوان قیمت زمین دریافت‌ داشته به محکوم له می‌پردازد و در صورتی كه در اراضی مورد ادعا تا این تاریخ عملیات فوق‌الذكر انجام نشده بانك ساختمانی می‌تواند زمین را نگه داشته و قیمت قبل از مرغوبیت را به محکوم له بپردازد و یا آن كه با اخذ حق تشرف و مرغوبیتی كه در اثر اقدامات بانك به وجود آمده است عین زمین را به محکوم له مسترد دارد.
‌تبصره - نسبت به دعاوی فوق‌الذكر ارجاع امر به داوری ممنوع است.
‌ماده 4 - وزارت دادگستری و دارایی و كشاورزی مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
‌به موجب قانون تمدید تبصره قانون الغاء كلیه لوایح مصوب آقای دكتر مصدق ناشیه از اختیارات لایحه قانونی مربوط به اراضی موات اطراف شهر تهران كه در تاریخ یكشنبه 25 تیر ماه یك هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب کمیسیون‌های مشترك مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا می‌باشد.
‌رییس مجلس سنا - سید حسن تقی زاده رییس مجلس شورای ملی - رضا حكمت
 

 

 

 

منوی اصلی