منوی اصلی

ارزیابی املاک و تعیین قیمت اموال، امور ثبتی و نقشه برداری
مقالات
دسته بندی مطالب

معرفی توانمندی ها

ارزیابی اراضی  و ساختمان‌ها
برآورد هزینه‌های ساختمانی
تعیین علت خسارت، میزان خسارت و تعمیرات در امور ساختمانی
تشخیص حسن انجام کارهای ساختمانی به لحاظ فنی و اجرایی
تشخیص اختلافات فی ما بین پیمانکاران ، کارفرمایان و مشاوران
متره و برآورد ساختمان و تعیین میزان پیشرفت کار و اجرت‌المثل کارهای ساختمانی
تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت‌المثل اجاره بها
تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
تشخیص اراضی موات، دایر و  بایر از نظر ساختمانی
ارائه نظر کارشناسی
ارزیابی املاک و تهیه ترازنامه مالی مهاجرت
ارائه توأمان خدمات تخصصی حقوقی و مهندسی
بازرسی جوش و کنترل پروژه
طراحی ، نظارت ، اجرا
عناوین زمینه‌های تخصصی کارشناسی و وکالتارزیابی اراضی  و ساختمان‌ها

تعیین قیمت و کارشناسی زمین ، ساختمان ، آپارتمان ، اراضی ، ابنیه ناتمام -  کلیه کاربری‌ها
ارزیابی و ارائه گزارش کارشناسی در خصوص املاک دارای کاربری ترکیبی مانند کارخانجات
ارزیابی املاک و تعیین ارزش با ترجمه به زبان انگلیسی جهت ارائه به سفارتخانه‌ها و محاکم خارجی
تعیین قیمت جهت حل اختلاف یا تعیین قیمت عادله جهت انجام معامله
کارشناسی جهت دادگاه‌ها و سازمان‌ها و نهادها برای ضمانت و یا مناقصات و مزایدات، اجرای احکام
تعیین قیمت جهت واگذاری املاک واقع در طرح‌های عمرانی مانند شهرداری‌ها، وزارت خانه‌ها و...
کارشناسی در اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های دولت
کارشناسی در اجرای قانون نحوه‌ی تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها
تعیین قدرالسهم از عرصه مشاعی جهت تعیین سهم مالکیت در قراردادهای مشارکت در ساخت

برآورد هزینه‌های ساختمانی

تعیین هزینه‌های اجرایی ساختمان‌ها و املاک  جهت موارد ذکر شده در بند قبل
محاسبه سهم آورده طرفین در قراردادها  مشارکت در ساخت و قراردادهای عمرانی
رسیدگی به اختلافات کارفرمایان و پیمانکاران در خصوص هزینه‌های اجرا


تعیین علت خسارت، میزان خسارت و تعمیرات در امور ساختمانی

تأمین دلیل و بررسی علل ورود آسیب به ساختمان‌ها  جهت تشخیص مقصر
تعیین میزان خسارت وارده جهت تأمین هزینه از سوی مسبب
تعیین علت و میزان ورود خسارت در پروژه‌های تعمیراتی ناموفق


تشخیص حسن انجام کارهای ساختمانی به لحاظ فنی و اجرایی

بررسی صحت عملیات عمرانی اجرا شده در پروژه‌های ساختمانی
تطبیق موارد اجرایی با قراردادها و حل اختلاف
تطبیق فنی مستندات اجرایی با پروژه
کنترل کیفیت مصالح، بازرسی جوش، تطبیق مستندات نتایج آزمایشگاهی اجرا
تطبیق نقشه‌های ساختمانی با وضعیت محل و بنا
تعیین قدمت املاک


تشخیص اختلافات فی ما بین پیمانکاران ، کارفرمایان و مشاوران

رسیدگی به قراردادهای مابین پیمانکاران ، کارفرمایان و مشاوران
ارائه مشاوره حقوقی و فنی و تهیه قراردادهای مهم عمرانی ، تجاری و ارجاعی و ...
برآورد مطالبات پیمانکار و محاسبه و اعلام ارزش روز مطالبات در زمان تادیه
کارشناسی و تعیین میزان خسارت وارده ناشی از عملکرد کارفرما ، پیمانکار یا مشاور
محاسبه اجرت‌المثل کارهای ساختمانی پیش بینی نشده در قراردادها
تشخیص دلایل و علل تغییر مدت پیمان و محاسبه ارزش حقوق ناشی از آن
بررسی تأخیرات پروژه و محاسبه ارزش ریالی تأخیرات در قراردادها
بررسی مستندات تعلیق  یا تسریع پروژه و ارائه گزارش کارشناسی محاسبه ارزش ریالی آن‌ها
بررسی صحت یا عدم صحت دلایل ضبط تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار
ارائه گزارش کارشناسی خسارت معنوی و ریالی وارده ناشی از ضبط تضامین و یا مطالبات مسدود (بلوکه) شده
ارائه گزارش کارشناسی محاسبه ارزش ریالی تغییر مقادیر کار ، قیمت‌های جدید ، تعدیل نرخ پیمان
بررسی و ارائه گزارش صحت یا عدم صحت دلایل فسخ پیمان و برآورد خسارت ناشی از آن
تطبیق صحت اجرای قوانین و مقررات و شرایط عمومی پیمان در قراردادها
تطبیق تفسیری شرایط عمومی پیمان ، قوانین و آئین نامه‌ها با قراردادهای جاری پیمانکاران
تهیه صورتحساب قطعی قرارداد پیمانکاران بر اساس ماده 51 و 52 ش ع پ  و صورت وضعیت‌ها و تعدیل نرخ پیمان و ...
ارائه گزارش تطبیقی صورتحساب قرارداد با مدارک، مستندات و قوانین و آئین نامه‌ها
اخذ استعلام‌های مورد نیاز تهیه صورتحساب برای پیمانکاران از مراجع ذیربط و پیگیری جهت تسریع
تهیه گزارش برآورد موضوع قانون مهندسی ارزش در قراردادهای خاص
تهیه گزارش برآورد مالکیت معنوی و دارایی‌های نامشهود و حقوق انحصاری ثبت شده
تهیه گزارش برآورد و ارزیابی ارزش اموال و دارایی‌ها و ارزش سهام شرکت‌ها
تهیه گزارش برآورد پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی برای تصمیم گیری در مناقصات و مزایدات
تهیه گزارش طرح‌های توجیهی  و ارزیابی طرح‌های موجود به لحاظ اجرایی و امکان حصول هدف
اعلام نظر در خصوص برآورد هزینه اجرای کار، مبلغ پیمان ، مبلغ اولیه ، مبلغ نهایی ، ضریب ، نرخ و مدت پیمان
تأمین دلیل و ارزیابی در مورد خسارات و ضایعات ناشی  از کار و بیمه کار مانند فوت و جرح و ...
تعیین عامل ، تأمین دلیل و ارزیابی در مورد خسارات وارده به تأسیسات زیربنایی
بررسی صحت برنامه زمان بندی و گزارشات پیشرفت فیزیکی و ریالی
تعیین و احصاء وظایف پیمانکاران ، کارفرمایان و مشاوران در قراردادهای خاص
محاسبه و رسیدگی به صورت وضعیت‌ها و محاسبه آیتم‌های شرایط عمومی پیمان در قراردادها
بررسی و ارزیابی مطالعات و گزارش و طرح‌های تهیه شده به وسیله مهندس مشاور
بررسی و ارزیابی و ارائه گزارش تأمین دلیل حسن اجرای طرح‌های به وسیله پیمانکاران
رسیدگی و نظارت بر روند سیر مراحل تحویل موقت یا قطعی در طرح‌ها
ارائه طرح‌های پیشنهادی بهبود مدیریت و تنظیم چارت و اخذ استانداردهای مورد نیاز طرح‌های بین‌المللی
ارائه مشاوره و خدمات فنی و مهندسی در خارج از کشور برای احقاق حق شرکت‌های تجاری و عمرانی ایرانی و خارجی
تهیه مستندات مورد نیاز به زبان‌های دیگر برای ارائه در مراجع قضایی بین‌المللی مانند لاهه و ... در خصوص مناقصات و قراردادهای بین‌المللی
طرح دعوی و پیگیری اخذ نتیجه در دادگاه‌های بین‌المللی و معرفی وکلای دارای صلاحیت در خصوص مناقصات و قراردادهای بین‌المللی
ارائه مشاوره در خصوص ثبت کنسرسیوم‌های داخلی و خارجی برای شرکت در مناقصات بین‌المللی


متره و برآورد ساختمان و تعیین میزان پیشرفت کار و اجرت‌المثل کارهای ساختمانی

رسیدگی به مقادیر کار و صورت وضعیت ساختمان  و محاسبه مقادیر اجرایی به لحاظ حجم
محاسبه مصالح مورد نیاز به لحاظ حجمی و ریالی
ارائه گزارش تطبیقی زمان بندی درصد پیشرفت اجرای بنا بر اساس رشد فیزیکی و ریالی
تعیین دستمزدها و هزینه‌های اجرایی عوامل دخیل در ساخت
بررسی و اعلام نظر در مورد  برنامه زمان بندی اجرای پروژه و کنترل پروژه


تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت‌المثل اجاره بها

تعیین اجرت‌المثل و یا اجور گذشته و هزینه معادل بهره برداری از املاک
محاسبه میزان اجاره بها روز کلیه کاربری‌ها  و تعدیل اجاره بها سرقفلی


تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

جهت انجام معاملات و واگذاری به دولت ، شهرداری‌ها و ...
تعیین سهم مالک در نقل و انتقال سرقفلی
محاسبه حق کسب و پیشه و تجارت مشمول قانون مالک و مستأجر قبل از سال 1376


تشخیص اراضی موات، دایر و  بایر از نظر ساختمانی

امور ثبتی املاک
نقشه برداری ، تشخیص و تعیین حدود و موقعیت ثبتی املاک و مستغلات
ارائه نقشه  UTM  و تعیین مختصات جهانی
تهیه نقشه جا نمایی املاک جهت ادارات ثبت اسناد و املاک  و در اجرای قانون جدید املاک فاقد سند
تطبیق مساحت ، حدود و تشخیص اختلافات و  تعارضات اسناد مالکیت، اضافه مساحت  
تفکیک و تقسیم و افراز و مساحی املاک مشاع  و ساختمان‌ها
اعلام نظر در خصوص مواد 140 و 147 و 148 ثبت
بررسی تطبیقی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی و آیین نامه
تفسیر عکس‌های هوایی در اراضی و پیاده کردن پلاک ثبتی بر روی زمین و نقشه
تهیه نقشه برای املاک فاقد طول و ابعاد جهت ارائه به دفاتر شهرداری‌ها و ادارات ثبت اسناد و املاک
نقشه‌برداری و پیاده کردن محدوده املاک بر روی نقشه‌ هوایی

ارائه نظر کارشناسی در خصوص :

ارزیابی و کارشناسی زمین ، ساختمان ، آپارتمان ، اراضی ، ابنیه ، مصالح ساختمانی توسط کارشناس رسمی دادگستری در کلیه استان‌ها و معرفی کارشناس رسمی سایر رشته‌های مورد نیاز مقیم هر استان
 ارزیابی و ارائه گزارش کارشناسی در خصوص املاک و دارایی‌های متقاضیان گشایش اعتبارات اسنادی( LC) در بازرگانی و تجارت بین‌المللی ، واردات و صادرات ، ترهین ، وثیقه املاک جهت اخذ اعتبار از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری
ارزیابی املاک و تهیه ترازنامه مالی مهاجرت ، اقامت دائم و سرمایه گذاری جهت ارائه به سفارتخانه‌های کانادا ، استرالیا و آمریکا ... به زبان انگلیسی با اخذ تأییدیه های کانون کارشناسان رسمی دادگستری و وزارت خارجه و قوه قضائیه

* ) نقشه‌برداری ، مساحی و تعیین حدود و تعیین موقعیت
* ) تعیین حقوق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی
* ) رسیدگی به مقادیر کار و صورت وضعیت ساختمان
* ) تطبیق نقشه‌های ساختمانی با وضعیت محل و بنا
* ) رسیدگی به موارد اختلاف بین کارفرمایان و پیمانکاران و مشاورین
* ) رسیدگی و بررسی صورت وضعیت پیمان‌ها و برآورد پروژه‌های عمرانی
* ) مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود
* ) تشخیص حدود ثبتی و ارائه نظر در مورد اختلافات ثبتی و تفکیک و افراز املاک
* ) نقشه‌برداری و پیاده کردن محدوده املاک بر روی نقشه ‌هوایی
* ) تهیه نقشه برای املاک فاقد طول و ابعاد جهت ارائه به دفاتر شهرداری‌ها
* ) بررسی و تعیین میزان خسارت و علت خسارت و قدمت املاک
* ) برآورد هزینه‌های اجرا و تعیین و تعدیل اجاره بها


ارائه توأمان خدمات تخصصی حقوقی و مهندسی در زمینه‌های:

دعاوی حقوقی مابین اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از :

شهرداری، دارایی، ثبت اسناد و املاک  و ادارات منابع طبیعی ،جنگلبانی،مسکن و شهرسازی


خدمات ملکی :

مانند تقسیم، افراز، تفکیک اموال غیر منقول، دعاوی تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه املاک و  خرید و فروش اموال


امور ثبتی در خصوص املاک و مستغلات:

مسائل مرتبط  با کمیسیون‌های ماده 5 ، 12 ، 100 ، 147 ، 148

دعاوی در ارتباط با اصل 49 قانون اساسی  :

دعاوی مربوط به مصادره اموال در دادگاه انقلاب اسلامی، طرح دعوی به خواسته رفع توقیف و یا اعمال مستثنیات حکم

بازرسی جوش و کنترل پروژه

* انجام تست مایعات نافذ در جوشکاری سازه‌های فلزی
* انجام تست ذرات مغناطیسی برای قطعات جوشکاری شده
* انجام تست اولترا سونیک در جوشکاری نفوذی
* تفسیر نگاتیو رادیو گرافی حاصل از تصویر برداری از جوشکاری سازه
* بازرسی جوشکاری سازه‌های فلزی حجیم و ارائه wps
* تهیه برنامه زمان بندی اجرای پروژه و کنترل پروژه
* ارائه گزارش تطبیقی زمان بندی با درصد پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه
 

طراحی ، نظارت ، اجرا

پیگیری امور مرتبط با ساخت و ساز به عنوان نماینده امور مهندسی یا وکیل مالک :
* تشکیل پرونده اخذ پروانه ساختمانی
* اخذ خدمات مهندسی از مهندسین مشاور در زمینه طراحی مهندسی
* اخذ خدمات مهندسی از اعضای سازمان نظام مهندسی در زمینه نظارت
* اخذ خدمات مهندسی از پیمانکاران معتبر جهت اجرا
* پیگیری اخذ گواهی عدم خلاف
* پیگیری اخذ پایان کار ملک
 

عناوین زمینه‌های تخصصی کارشناسی و وکالت

ارزیابی ساختمان ، آپارتمان ، ویلا و سازه ناتمام، اراضی و مصالح ساختمانی و تعیین قدرالسهم از عرصه در پروژه‌های مشارکت در ساخت
ارزیابی و تعیین اجاره بها سازه‌های مرتبط با خدمات ترافیکی و پارکینگ
معماری و شهرسازی ، امور املاک واقع در طرح‌های برنامه‌ریزی شهری
نقشه‌برداری و تعیین حدود و تعیین موقعیت و گزارش احجام خاص عملیات خاکی در پروژه‌ها
مهندسی ترافیک و راه و ترابری در تعیین علل وقوع حوادث
امور ثبتی در خصوص املاک و مستغلات
مسائل مرتبط با کمیسیون‌های ماده 5 ، 12 ، 100 ، 147 ، 148
پیگیری و قبول وکالت در دعاوی املاک ، به طرفیت شهرداری و طرح در دیوان عدالت اداری
تعیین حقوق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی
تعیین اجاره بها برای هر واحد یا مجموعه مستقل و غرف خدمات شهری
تعیین اجرت‌المثل و یا اجور گذشته
تشخیص علت خسارت و تعیین مبلغ خسارت و برآورد هزینه تعمیرات
رسیدگی به مقادیر کار و صورت وضعیت ساختمان
تهیه مقادیر کار و صورت وضعیت ابنیه بر مبنای فهارس بها
رسیدگی و تهیه مقادیر کار و صورت وضعیت مربوط به عملیات راه‌سازی، خیابان‌سازی و کـانال‌سازی
بررسی و تعـیین کیفیت آهن آلات، آسفالت و بتن و مصالح ساختمانی
رسیدگی یا تهیه مقادیر کار جهت نیاز به تطبیق کار انجام شده با نقشه‌ها و مشخصات
بررسی و ارزیابی مطالعات و گزارش و طرح‌های تهیه شده به وسیله مهندس مشاور
تطبیق مشخصات قراردادی ساختمان‌ها با وضعیت محل و بنا
تهیه نقشه‌های معماری، سازه یا برق و تأسیسات از ساختمان موجود
نقشه‌برداری و پیاده کردن محدوده املاک بر روی نقشه‌ هوایی
پیاده کردن هر پلاک ثبتی در داخل مناطق شهری بر اساس گذر بندی‌های موجود منطقه در نقشه ‌هوایی
نقشه‌برداری اراضی و برداشت و تهیه مقاطع و محاسبات مربوط به حجم عملیات خاکی
تشخیص حدود ثبتی و رسیدگی به اختلافات ثبتی
تفسیر عکس هوایی برای هر پلاک ثبتی و تعیین موقعیت آن از روی عکس‌های هوایی
افراز و قطعه‌بندی , تهیه نقشه دقیق قطعات افرازی و صورت ارزیابی آن‌ها ـ طرح قطعات مفروزه
مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود
نقشه‌برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات و مسیر انهار و کانال‌ها و رودخانه‌ها
رسیدگی به موارد اختلاف بین کارفرمایان و پیمانکاران
تشخیص موجه یا غیر موجه بودن فسخ قرارداد پیمانکار
کارشناسی و تعیین میزان خسارت وارده ناشی از عملکرد پیمانکار یا مشاور
کارشناسی برای رسیدگی به اختلاف بین کارفرمایان و مهندسان مشاور رسیدگی به اضافه شدن مدت قرارداد
تشخیص موجه یا غیر موجه بودن تأخیرات مهندس مشاور یا پیمانکار
تشخیص موجه یا غیر موجه بودن فسخ قرارداد مهندس مشاور
تعیین حق‌الزحمه مهندس مشاور نسبت به اموری که حق‌الزحمه مربوطه در قرارداد تصریح نشده باشد
تعیین حق‌الزحمه مهندس مشاور برای خدمات انجام شده تا تاریخ فسخ یا خاتمه دادن به قرارداد
تطبیق نقشه‌های ساختمانی با وضعیت محل و بنا

کارشناس رسمی دادگستری

درباره گروه کارشناسان دادگستری

با توجه به محدود بودن حوزه فعالیت کارشناسان رسمی دادگستری به رشته کارشناسی و صلاحیت‌های مندرج در دفترچه هر کارشناس و نظر به اینکه در برخی از امور کارشناسی به حضور چندین کارشناس در رشته‌های متعددی نیاز است و چون انجام کارشناسی در امور خارج از رشته و تخصص امکان پذیر نبوده و غیر مجاز می‌باشد، لذا این مجموعه گروهی متشکل از کارشناسان رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان و نقشه برداری ، امور ثبتی ، برق ، ماشین آلات و تأسیسات کارخانجات ، تأسیسات ساختمانی ، حسابداری ، حسابرسی و وکیل پایه یک دادگستری می‌باشد که در صورت ارجاع موضوع کارشناسی ترکیبی، هر یک از آن‌ها در حوزه تخصصی خود اظهار نظر می‌نمایند. در ضمن سعی شده جهت تعیین مصادیق کاربردی، علاوه بر عناوین اصلی صلاحیت‌ها، موضوعات مرتبط با آن موضوع که معمولاً توسط مراجع قضایی به کارشناسان ارجاع می‌گردد هم ذکر شود.
سرفصل خدمات و توانمندی‌های گروه به شرح زیر می‌باشد. جهت آشنایی با تفصیل توانمندی‌ها به بخش توانمندی‌های سایت مراجعه یا با دفتر گروه کارشناسی رسمی تماس بگیرید.


ارزیابی اراضی  و ساختمان‌ها
برآورد هزینه‌های ساختمانی
تعیین علت خسارت، میزان خسارت و تعمیرات در امور ساختمانی
تشخیص حسن انجام کارهای ساختمانی به لحاظ فنی و اجرایی
تشخیص اختلافات فی ما بین پیمانکاران ، کارفرمایان و مشاوران
متره و برآورد ساختمان و تعیین میزان پیشرفت کار و اجرت‌المثل کارهای ساختمانی
تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت‌المثل اجاره بها
تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
تشخیص اراضی موات، دایر و  بایر از نظر ساختمانی
ارائه نظر کارشناسی
ارزیابی املاک و تهیه ترازنامه مالی مهاجرت
ارائه توأمان خدمات تخصصی حقوقی و مهندسی
بازرسی جوش و کنترل پروژه
طراحی ، نظارت ، اجرا
عناوین زمینه‌های تخصصی کارشناسی و وکالت

 

خدمات گروه وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری رشته‌های فنی و مهندسی ویژه

کارفرمایان ، پیمانکاران ، مهندسین مشاور و مدیران اجرایی
برای شرکت‌های داخلی و خارجی

Services Department of Justice lawyers and experts
in the fields of
Engineering, particularly formal employers, contractors, consultants and executives
 
با عنایت به لزوم ارائه خدمات توأمان حقوقی و فنی و کارشناسی دقیق در زمینه رسیدگی به اختلافات قراردادهای مابین پیمانکاران ، کارفرمایان و مشاوران  و با توجه به اینکه فعالان حوزه ساخت و ساز تمام انرژی و توان علمی و اجرایی خود را بر روی پیشبرد اهداف تخصصی مجموعه تحت مدیریت خود متمرکز می‌نمایند و یقیناً فرصت مطالعه یا توسعه آشنایی با علوم حقوقی و تطبیق قوانین و آیین نامه‌های موجود با شرایط حاضر در قراردادهای جاری را ندارند و در نهایت به دلیل عدم تفاهم در خصوص تفسیر آیتم‌های مختلف قرارداد در بسیاری از پروژه‌های عمرانی و قراردادهای منعقده بین کارفرمایان ، پیمانکاران ، مشاوران و مدیران اجرایی و بعضاً عدم اطلاع یا تسلط یکی از طرفین به نحوه رسیدگی به اسناد، صورت وضعیت‌ها، صورت جلسات و... منجر به بغرنج شدن موضوع و خروج مباحث تخصصی و علمی اجرایی و سوق آن به سمت کشمکش‌های حقوقی نتیجه این نقیصه می‌باشد، که مع الاسف مسائل صدرالذکر با به هم در آمیختن دلایل دیگر مانند عدم مدیریت صحیح منابع مالی توسط مدیران کارفرما و یا نبود منابع مالی مکفی جهت اجرای طرح‌ها یا عدم برآورد صحیح هزینه اجرا توسط مهندسین مشاور، هم اینک یکی از معضلات اجرای اکثر طرح‌های عمرانی و جزء لاینفک آن شده است به نحوی که اکثر قریب به اتفاق قراردادها نتیجه مشابه آنچه بیان شد را دارند و متضرر اصلی در این بین پیمانکارانی هستند که جهت حفظ اعتبار شرکت متبوع و روند رو به رشد اجرا با پرداخت هزینه‌های سرسام آور به صورت نقدی با جان و دل سعی در ادامه فعالیت اجرایی پروژه‌ها در این آشفته بازار قیمت‌ها دارند و چون طرفین دعاوی علیرغم تسلط به مسائل فنی و علمی پروژه، عمدتاً به دلیل عدم حضور واحدهای حقوقی یا مشاوران حقوقی متخصص امور اجرایی عمرانی در شرکت‌های بخش خصوصی، اکثراً اندک آشنایی با مباحث حقوقی یا حقوق احصاء شده خود یا طرف مقابل در قوانین و تطبیق شرایط حاضر با آن را ندارند و ختم مسئله با گذشت طرفی پایان می‌یابد که کمتر جوانب حقوقی و یا بستر قانونی محق بودن مطالبات خود را می‌داند و عمده دلیل آن وجود تصور از اطاله دادرسی در مراجع قضایی است و شائبه عدم دسترسی به وکلا، مشاورین حقوقی و کارشناسان رسمی دادگستری متخصصی که توأمان به مباحث حقوقی و آیین نامه‌ها و قوانین و مسائل فنی و علمی و اجرایی قرارداد مسلط باشند نیز مزید بر علت است.
البته وجود معضل ادعای بی پایه برخی از مشاوران حقوقی که مدعی تسلط به هر نوع از دعاوی می‌باشند و فقط به فکر اخذ اندکی پیش پرداخت از حق‌الوکاله هستند نیز نباید نادیده گرفته شود که عدم حصول نتیجه مطلوب توسط این افراد و از بین رفتن زمان و هزینه صرف شده توسط طرفین دعوی و رها نمودن پرونده به چرخه تقدیر نیز بی اعتمادی را دو چندان می‌نماید و فقط باید این فرهنگ مرسوم شود که خدمات تخصصی ارزشمند که نیل به مقصود را تسریع و آسان می‌نماید نیز گران قیمت است و ارزانی و گرانی خدمات نشان از علت و حکمتی است که همه میدانیم و باید جا بیفتد که فرد مسلط به حوزه کاری خود در موارد صدرالذکر، زمان و انرژی گران بها و هزینه خود را صرف کاری می‌کند که با مطالعه‌ای که بدواً در مدارک نموده، مطمئن از اخذ نتیجه است و برایش فرقی نمی‌کند که دستمزد خود را پیش از شروع کار دریافت نماید یا پس از تکمیل شدن وظیفه محوله و ارائه نتیجه پیش بینی شده و در صورتی که مدیران اجرایی از مشاوره وکلا و کارشناسان متخصص این حوزه بهره گیرند ، می‌توانند به نتایج ذیل پیش از طرح موضوع در مراجع قضایی دست پیدا کنند:

•    بررسی اسناد و مدارک مورد اختلاف و استخراج مدارک تکمیلی تأثیر گذار مورد نیاز برای دادرسی
•    پیش بینی نتیجه قریب به قطعی دادرسی ، داوری یا کارشناسی حاصل از نتایج رسیدگی بدوی
•    اعلام زمان تقریبی دسترسی به نتیجه پیش بینی شده
•    اطلاع دقیق از هزینه‌های احتمالی دادرسی و دستمزد کارشناسان رسمی و حق‌الزحمه وکلا و ...
•    برآورد دقیق مطالبات و بررسی مواردی که از دید مدیران اجرایی مغفول واقع شده یا کم اهمیت جلوه داده شده
•    برآورد ارزش ریالی مطالبات در تاریخ تادیه و به روز نمودن آن‌ها برای تصمیم سازی صحیح
•    آشنایی با مؤلفه‌های مهم مدیریت زمان در دادرسی و اعمال آن‌ها برای به حداقل رساندن آثار مخرب بر توان مالی با سپری شدن زمان


موارد ذکر شده دقیقاً موضوعاتی است که اگر یک مدیر در حوزه اجرای پروژه‌های عمرانی در مدت زمان کوتاهی به آن‌ها دسترسی داشته باشد می‌تواند با مدیریت زمان و هزینه، تصمیمات دقیقی جهت نیل به حقوق مجموعه تحت مدیریت خود را اخذ نماید و عدم اطلاع جامع از هزینه و ساز و کار رسیدگی به اختلافات مشابه، عامل گذشت از مطالبات حقه پیمانکارانی است که بعضاً خسارات جبران ناپذیری نیز به شرکت‌ها وارد می‌آورد.
در مجموع با توسعه و رشد پروژه‌های عمرانی و متفاوت شدن شیوه‌های مدیریت و اجرا و پیشرفت علوم و فنون و تغییر ماهیت مسائل و اختلافات نیاز به متخصصین علوم ترکیبی حقوقی و مهندسی روز بروز بیشتر احساس می‌شود و پیچیده شدن مسائل حقوقی در جامعه، لزوم ارائه خدمات تخصصی حقوقی و فنی  به ویژه در دعاوی فنی و مهندسی را دوچندان می‌نماید.
این مهم در حال حاضر به وقوع پیوسته است، چون به نظر می‌رسید که باید گروهی ترکیبی از رشته‌های فعال ساختمانی اعم از معماری ، عمران ، تأسیسات مکانیکی و برقی و وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری  ایجاد می‌گردید که  اعضاء آن در کنار سایر فعالیت‌های اجرا ، مشاوره، کارشناسی یا حقوقی با استفاده از تجربیات گذشته در حوزه اجرا در جایگاه‌های پیمانکار ، مشاور ، کارفرما  ... و سابقه ورود به حوزه‌های مرتبط با دادرسی و بهره گیری از نظرات داوران متعدد و یا احاله موضوعات مورد اختلاف به مراجع قضایی جهت احقاق حق بتوان این تجربیات را در قالب خدمات گروهی که با هدف واحد گرد هم آمده‌اند ارائه نمود.
هماهنگی و تسلط اعضاء این گروه عامل اخذ نتایج بسیار مطلوبی در موارد اختلاف ارجاعی از سوی پیمانکاران بود که مستندات مرتبط با این توفیقات، جهت خروج عناوین خدمات اعلام شده از حالت ادعا و تئوریک به امکان لمس نمونه عملی نتایج اخذ شده توسط گروه موجود بوده و در آینده به عنوان مطالعه موردی خدمت عزیزان ارائه خواهد گردد.
چارچوب عناوین خدمات گروه (ذیل الذکر) با مطالعه ظرفیت‌ها و نیاز سنجی خدمات به صورت بسته‌ای کامل از خدمات مورد نیاز در موارد اختلافی متعدد تهیه گردیده که نهایتاً خروجی آن منتج به دستیابی مدیران به اطلاعات جامع و کامل از نتیجه قریب به وقوع و اخذ تصمیم ارجاع امر مشاوره و رسیدگی یا سپردن اجرای مراحل دادرسی به گروه متشکل از کارشناسان رسمی دادگستری، وکلا و مهندسین و مجریان بنام و با سابقه حوزه ساخت و ساز اعم از معماری ، عمران ، تأسیسات مکانیکی و برقی را با مطالعه دقیق و پیش بینی نتیجه احتمالی فراهم می‌آورد.
در این قسمت از مطلب به عناوین خدمات جامع مرتبط با توضیحات فوق اشاره می‌گردد تا ضمن ارائه توضیحات مختصر برای آشنایی با آن‌ها ، در صورتی که هم اینک  همکارانی وجود دارند که نیاز به اخذ چنین خدماتی دارند با شیوه و نحوه اجرای این خدمات آشنا شوند. لازم به ذکر است شما می‌توانید برای ارتباط با گروه و اخذ اطلاعات بیشتر در این خصوص با آدرس  ایمیل  com.کارشناس-رسمی-دادگستری@info مکاتبه  فرمایید و برای تماس تلفنی نیز می‌توانید با شماره تلفن‌های دفتر تماس حاصل فرمایید. در ضمن ارائه خدمات مشاوره‌ای و یا بررسی مقدماتی پرونده  برای اعضاء محترم انجمن شرکت‌های ساختمانی کاملاً رایگان می‌باشد.
 
لیست عناوین خدمات گروه وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری رشته‌های فنی و مهندسی ویژه
کارفرمایان ، پیمانکاران ، مشاوران و مدیران اجرایی

•    رسیدگی به قراردادهای مابین پیمانکاران ، کارفرمایان و مشاوران
•    ارائه مشاوره حقوقی و فنی و تهیه قراردادهای مهم عمرانی ، تجاری و ارجاعی و ...
•    برآورد مطالبات پیمانکار و محاسبه و اعلام ارزش روز مطالبات در زمان تادیه
•    کارشناسی و تعیین میزان خسارت وارده ناشی از عملکرد کارفرما ، پیمانکار یا مشاور
•    محاسبه اجرت‌المثل کارهای ساختمانی پیش بینی نشده در قراردادها
•    تشخیص دلایل و علل تغییر مدت پیمان و محاسبه ارزش حقوق ناشی از آن
•    بررسی تأخیرات پروژه و محاسبه ارزش ریالی تأخیرات در قراردادها
•    بررسی مستندات تعلیق یا تسریع پروژه و ارائه گزارش کارشناسی محاسبه ارزش ریالی آن‌ها
•    بررسی صحت یا عدم صحت دلایل ضبط تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار
•    ارائه گزارش کارشناسی خسارت معنوی و ریالی وارده ناشی از ضبط تضامین و یا مطالبات مسدود (بلوکه) شده
•    ارائه گزارش کارشناسی محاسبه ارزش ریالی تغییر مقادیر کار ، قیمت‌های جدید ، تعدیل نرخ پیمان
•    بررسی و ارائه گزارش صحت یا عدم صحت دلایل فسخ پیمان و برآورد خسارت ناشی از آن
•    تطبیق صحت اجرای قوانین و مقررات و شرایط عمومی پیمان در قراردادها
•    تطبیق تفسیری شرایط عمومی پیمان ، قوانین و آیین نامه‌ها با قراردادهای جاری پیمانکاران
•    تهیه صورتحساب قطعی قرارداد پیمانکاران بر اساس ماده 51 و 52 شرایط عمومی پیمان و صورت وضعیت‌ها و تعدیل نرخ پیمان و ...
•    ارائه گزارش تطبیقی صورتحساب قرارداد با مدارک ،مستندات و قوانین و آیین نامه‌ها
•    اخذ استعلام‌های مورد نیاز تهیه صورتحساب برای پیمانکاران از مراجع ذیربط و پیگیری جهت تسریع
•    تهیه گزارش برآورد موضوع قانون مهندسی ارزش در قراردادهای خاص
•    تهیه گزارش برآورد مالکیت معنوی و دارایی‌های نامشهود و حقوق انحصاری ثبت شده
•    تهیه گزارش برآورد و ارزیابی ارزش اموال و دارایی‌ها و ارزش سهام شرکت‌ها
•    تهیه گزارش برآورد پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی برای تصمیم گیری در مناقصات و مزایدات
•    تهیه گزارش طرح‌های توجیهی و ارزیابی طرح‌های موجود به لحاظ اجرایی و امکان حصول هدف
•    اعلام نظر در خصوص برآورد هزینه اجرای کار، مبلغ پیمان ، مبلغ اولیه ، مبلغ نهایی ، ضریب ، نرخ و مدت پیمان
•    تأمین دلیل و ارزیابی در مورد خسارات و ضایعات ناشی  از کار و بیمه کار مانند فوت و جرح و ...
•    تعیین عامل ، تأمین دلیل و ارزیابی در مورد خسارات وارده به تأسیسات زیربنایی
•    بررسی صحت برنامه زمان بندی و گزارشات پیشرفت فیزیکی و ریالی
•    تعیین و احصاء وظایف پیمانکاران ، کارفرمایان و مشاوران در قراردادهای خاص
•    محاسبه و رسیدگی به صورت وضعیت‌ها و محاسبه آیتم‌های شرایط عمومی پیمان در قراردادها
•    بررسی و ارزیابی مطالعات و گزارش و طرح‌های تهیه شده به وسیله مهندسین مشاور
•    بررسی و ارزیابی و ارائه گزارش تأمین دلیل حسن اجرای طرح‌های به وسیله پیمانکاران
•    رسیدگی و نظارت بر روند سیر مراحل تحویل موقت یا قطعی در طرح‌ها
•    ارائه طرح‌های پیشنهادی بهبود مدیریت و تنظیم چارت و اخذ استانداردهای مورد نیاز طرح‌های بین‌المللی
•    ارائه مشاوره و خدمات فنی و مهندسی در خارج از کشور برای احقاق حق شرکت‌های تجاری و عمرانی ایرانی و خارجی
•    تهیه مستندات مورد نیاز به زبان‌های دیگر برای ارائه در مراجع قضایی بین‌المللی مانند لاهه و ... در قراردادها و مناقصات بین‌المللی
•    طرح دعوی و پیگیری اخذ نتیجه در دادگاه‌های بین‌المللی و معرفی وکلای دارای صلاحیت در قراردادها و مناقصات بین‌المللی
•    ارائه مشاوره در خصوص ثبت کنسرسیوم‌های داخلی و خارجی برای شرکت در مناقصات بین‌المللی
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
نظر به اینکه تصمیم داریم در مطالب آتی به توضیح مفصل موارد فوق‌الذکر بپردازیم و در هر موضوع هم به مطالعه موردی اختلافات پیش آمده که منجر به نتیجه شده با ارائه مدارک و مستندات موجود در پرونده به تفصیل سیر مراحل اجرای موضوع از مرحله رسیدگی مقدماتی و مراحل دادرسی و همچنین نتایج دادگاه‌های تجدید نظر و نهایتاً اجرای احکام اشاره نماییم، برای بهره گرفتن بیشتر از مطالب و دریافت اطلاعات خدماتی که بیشتر مورد نیاز است ، علاقمندیم ضمن ارتباط با ما عناوینی که بهتر است در اولویت بررسی قرار گیرد  و مد نظر شماست را اعلام بفرمایید.
 

نقشه برداری جهت سامانه ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی جهت ثبت نام الکترونیکی در سامانه و منطبق بر دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ( ماده 147 و 148 سابق )

نقشه برداری جهت سامانه ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی جهت ثبت نام الکترونیکی در سامانه و منطبق بر دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
همکاران عزیز، مالکین محترم متقاضی دریافت سند
قبل از مطالعه مطالب ، اطلاعیه مهم مرتبط با موضوع را ملاحظه فرمایید.
اطلاعیه بسیار مهم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
در صورت عدم رعایت مفاد اطلاعیه، درخواست ثبت رد و نقشه بردار متخلف محروم خواهد شد


***********************************

ارائه فایل نقشه رقومی و گواهی تعیین مختصات گوشه‌های یک ملک در سیستم مختصات UTM با دقت مطلوب مندرج در دستورالعمل
گواهی تعیین مختصات ملک
انتقال مختصات از نقاط پایه و ارائه مشخصات نقاط پایه
ارائه مختصات به روش RTK و مشخصات شبکه دائمی
محاسبه مساحت ملک با دقت مطلوب تا دو رقم بعد از اعشار
محاسبه مساحت محلی و طول محلی با اعمال ضریب مقیاس املاک با روش‌های دقیق ماهواره‌ای از دیتای اخذ شده از جی پی اس
تهیه فایل parcellmap و تایید و مهر امضای آن و تطبیق مختصات ارائه شده در فایل با ایندکس‌های موجود در بانک جامع اطلاعات املاک و کاداستر
تضمین نتایج ارائه شده تا اخذ تأییدیه از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
ارائه فایل نقشه رقومی در سیستم مختصات UTM
در سریع‌ترین زمان با دقت بالا توسط کارشناسان با تجربه و با استفاده از بروزترین تجهیزات و دوربین‌های نقشه برداری و gps (جی پی اس) دو فرکانس
توسط:
کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی
یا کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان و نقشه برداری
یا شرکت مهندسین مشاور نقشه برداری دارای تایید معاونت راهبردی رییس جمهور
یا کارشناس نقشه بردار دارای پروانه معتبر از سازمان نظام مهندسی

*************************************

تلفن های تماس:22258630    22258638   22258649   22761198   22761197   22761196   22761195

************************************

سایر خدمات این مجموعه:
ارزش گذاری ساختمان
ارزیابی وثیقه بانکی و ملکی
تأمین دلیل و تعیین خسارت
ارزیابی مهاجرت سرمایه گذاری کانادا و آمریکا
ارزیابی کارخانجات و ماشین آلات
امور ثبتی املاک و افراز و تجمیع و تفکیک
ارزیابی قیمت ملک در کوتاه‌ترین زمان
ارزیابی املاک و تجهیزات و ماشین آلات جهت افزایش سرمایه شرکت‌ها و بهره از معافیت مالیاتی
تعیین قدرالسهم پروژه مشارکت در ساخت و تنظیم قرارداد مشارکت
نقشه برداری و جانمایی نقشه هوایی جهت ارائه به شهرداری یا کمسیون‌های مسکن و شهرسازی
گزارش کارشناسی انگلیسی جهت مهاجرت