کارشناس رسمی دادگستری

Official Expert of Justice

توانمندی ها

ویزای کار انگلستان

با توجه به قوانین مهاجرتی کشور انگلستان،بیشتر کمپانی های این کشور فقط در صورتی به متخصصین و دانش آموختگان پیشنهاد شغلی ارائه می دهند که ایشان مجوز ورود و حق کار را در این کشور دارا باشند،در صورتی که بیشتر متقاضیان،هنوز ورود به کشور انگلستان را دریافت نکرده اند؛بنابراین با شرایط موجود شانس دریافت ویزای کار کشور انگلستان فقط برای افرادی موجود است که در مراکز عالی و دانشگاه های انگلستان تحصیل کرده اند و اجازه ی کار در این کشور را دارا باشند فلذا گرفتن ویزای کاری انگلستان منوط به اتمام دوره ای تحصیلی در این کشور می باشد.

 

5) Tier 5 ویزای موقت کاری جهت کار در انگلستان

مربوط به متقاضیان کار انگلستان به صورت موقت و طی یک دوره کوتاه می باشد.

طول مدت ویزا:

طول مدت ویزا برای ویزاهای مختلف متفاوت میباشد.معمولا در ویزاهای تحصیلی طول مدت تحصیلی 5 یا 6 ماه بیشتر از طول مدت تحصیل میباشد.

در ویزای سرمایه گذاری نیز طول مدت ویزا سه سال و چهار ماه میباشد.

در ویزاهای کاری نیز بستگی به مدت قرارداد شخص با شرکت مربوطه متفاوت است و ازیک سال تا چند سال متفاوت میباشد .

ارتباط با ما

برای بهره گیری از مشاوره تلفنی و هماهنگی با
کارشناس رسمی دادگستری
با شمـاره اختصاصی
49 86 25 22
مهدی خانی
تمـاس حاصل فرمائید.

تلفـن
30 86 25 22
38 86 25 22
98 11 76 22
96 11 76 22

فکس
49 86 25 22
95 11 76 22

پیغام گیر
97 11 76 22

تلفن همراه
فقط برای موضوع
تعیین قیمت املاک

3060 - 315 - 0912
3060 - 315 - 0919

نشانی
تهران،  بلوار میرداماد
ایستگاه نفت جنوبی
شماره 268،  واحد 5

www. کارشناس-رسمی-دادگستری.com
info@کارشناس-رسمی-دادگستری.com