کارشناس رسمی دادگستری

Official Expert of Justice

توانمندی ها

ویزای بازنشسته سرمایه گذار استرالیا

ویزای بازنشستگی به بازنشستگان اجازه می دهد تا قسمتی از سالهای بازنشستگی خود را در استرالیا بگذرانند.

شرایط ویزای بازنشسته سرمایه گذار:
حداقل 55 سال سن
حمایت توسط یک ایالت یا منطقه در استرالیا
در حال حاضر هیچ وابسته ای جز همسر نداشته باشید.
اموال شخصی قانونی و قابل دسترس حداقل به ارزش500 هزار دلاراسترالیا .
 

ارتباط با ما

برای بهره گیری از مشاوره تلفنی و هماهنگی با
کارشناس رسمی دادگستری
با شمـاره اختصاصی
49 86 25 22
مهدی خانی
تمـاس حاصل فرمائید.

تلفـن
30 86 25 22
38 86 25 22
98 11 76 22
96 11 76 22

فکس
49 86 25 22
95 11 76 22

پیغام گیر
97 11 76 22

تلفن همراه
فقط برای موضوع
تعیین قیمت املاک

3060 - 315 - 0912
3060 - 315 - 0919

نشانی
تهران،  بلوار میرداماد
ایستگاه نفت جنوبی
شماره 268،  واحد 5

www. کارشناس-رسمی-دادگستری.com
info@کارشناس-رسمی-دادگستری.com