کارشناس رسمی دادگستری

Official Expert of Justice

توانمندی ها

ویزای ازدواج استرالیا

متقاضیان مهاجرت از طریق ویزای شریک زندگی باید توسط همسر یا نامزد یا شریک زندگی خود که در استرالیا زندگی می کند ضمانت شود. ضامن می بایست مقیم دائم، شهروند استرالیا یا شهروند قانونی نیوزلند بوده و حداقل 18 سال سن داشته باشد. ارزیابی تخصصی و زبان انگلیسی برای این ویزا همانند ویزای  تخصص استرالیا وجود ندارد.
مدارک لازم برای این ویزا شامل این است که با شریک زندگی خود رابطه مستمر داشته و با یکدیگر زندگی کنید، و یا بطور دائم از یکدیگر جدا نشده یا دور ازهم زندگی نکنید.
 

ارتباط با ما

برای بهره گیری از مشاوره تلفنی و هماهنگی با
کارشناس رسمی دادگستری
با شمـاره اختصاصی
49 86 25 22
مهدی خانی
تمـاس حاصل فرمائید.

تلفـن
30 86 25 22
38 86 25 22
98 11 76 22
96 11 76 22

فکس
49 86 25 22
95 11 76 22

پیغام گیر
97 11 76 22

تلفن همراه
فقط برای موضوع
تعیین قیمت املاک

3060 - 315 - 0912
3060 - 315 - 0919

نشانی
تهران،  بلوار میرداماد
ایستگاه نفت جنوبی
شماره 268،  واحد 5

www. کارشناس-رسمی-دادگستری.com
info@کارشناس-رسمی-دادگستری.com