کارشناس رسمی دادگستری

Official Expert of Justice

توانمندی ها

آشنایی با ظرفیت های تخلف در صنعت ساختمان

امر تخلف ساختمانی در کشور ما قُبح و کراهت خود را از دست داده و به یک مؤلفه فرصت سازی و سوء استفاده تبدیل شده است به نحوی که کمتر سازنده‌ای است از این تخلف سودآور  و وسوسه کننده بتواند چشم بپوشد.
البته دلایل این نگرش ،در جامعه ساخت و ساز باید مورد روان شناسی و بررسی کارشناسانه قرار گیرد
در شهرداری و سازمان بالاسری آن ،  کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون  ماده 100 وجود دارد که یکی از مهم‌ترین وظایف این کمیسیون ، جلوگیری از بروز تخلفات ساختمانی است؛ ولی در حال حاضر تخلفات سازندگان و سرمایه گذاران صنعت ساختمان ، رسالت پول سازی را برای سازمان عریض و طویل شهرداری، شورای شهر و وزارت مسکن و شهرسازی به یدک می‌کشد.
آنچه که باید مالک یا مالکین باید بدانند آشنایی با  زمینه‌های تخلف شریک سازنده می‌باشد و از آنجا که  این مؤلفه یعنی (تخلف ساختمانی شریک سازنده)  برای مالک سود سرشاری دارد عموماً زیر سیبیلی رد می‌شود.
بهر حال با زمینه‌های تخلف ساختمانی بد نیست که آشنا شوید:
الف: انجام تخلف در کوچک سازی و یا دخل و تصرف پاسیوها
ب: با انجام تخلف جزئی در اندازه کنسول یا پیش آمادگی
ج: دخل و تصرف در فضای آسانسور
د: دخل و تصرف در فضای راه پله‌ها
ه: دخل و تصرف در فضای پیلوت
و: دخل و تصرف در فضای زیر زمین‌ها و گاهاً دخل و تصرف در حیاط
ی: انجام تخلف در کاربری‌ها(مثلاً احداث مغازه به صورت پنهانی و سپس اقدام به پرداخت جریمه تخلفات انجام گرفته می‌پردازند)
 

ارتباط با ما

برای بهره گیری از مشاوره تلفنی و هماهنگی با
کارشناس رسمی دادگستری
با شمـاره اختصاصی
49 86 25 22
مهدی خانی
تمـاس حاصل فرمائید.

تلفـن
30 86 25 22
38 86 25 22
98 11 76 22
96 11 76 22

فکس
49 86 25 22
95 11 76 22

پیغام گیر
97 11 76 22

تلفن همراه
فقط برای موضوع
تعیین قیمت املاک

3060 - 315 - 0912
3060 - 315 - 0919

نشانی
تهران،  بلوار میرداماد
ایستگاه نفت جنوبی
شماره 268،  واحد 5

www. کارشناس-رسمی-دادگستری.com
info@کارشناس-رسمی-دادگستری.com